Pasjonat Warszawy, popularyzuje wiedzę na jej temat podczas organizowanych spacerów.