Uczestniczka Powstania Warszawskiego działająca na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.